English Chinese
首页 > ADZ NAGANO

ADZ NAGANO

高压力变送器 低压力变送器 高精度压力变送器 压力传感器 多功能传感器
德国
adz.de

ADZ NAGANO - 品牌介绍

ADZNAGANO , ADZ NAGANO GmbH发展和制造技术上的成熟和强大的传感器满足了最高的工业要求并且应用全球。

ADZ NAGANO - 应用领域

汽车 工业 航空航天技术

ADZ NAGANO - 产品品类

ADZ NAGANO - 热销产品

型号 订货号 品名 净重 毛重
ADZ-SMX-10.0 1000BAR 807316 压力传感器 0.1000 0.3200