English Chinese
首页 > ADZ

ADZ

测量开关 流量计 压力变送器 压力开关
德国
adz.de

ADZ - 品牌介绍

ADZ NAGANO GmbH是德国著名压力开关及变送器制造商,并且和日本长野公司合作生产电厂用压力开关,通过 ADZ 公司,同样可以销售日本长野公司的产品。压力变送器和压力开关的产品种类很多。该公司成立于1998年,总部位于德累斯顿北部,包括总共12个专门工作发展,按照国家的最先进的技术设计。

ADZ - 应用领域

工业 气动 环境工程 液压

ADZ - 产品品类

压力变送器 压力开关

ADZ - 热销产品

型号 订货号 品名 净重 毛重
零搜科技联系方式
  • 电话:4000-011-800
  • QQ:800883688