English Chinese
首页 > OMEGA > DP25B-S

OMEGA - DP25B-S

DP25B-S

OMEGA - DP25B-S - 基本信息

0kg
0.5000kg
0mm × 0mm × 0mm

OMEGA - 热销产品

型号 订货号 品名 净重 毛重
PSW-184 压力传感器 0.4000 0.6100
OMEGA DP25B-S - 零搜联营公司
  • 东莞明大科技有限公司

  • 销售经理:王明鑫
  • 邮箱:10388356@qq.com
  • 电话:139 7990 1061
  • 企点:
  • 微信:查看二维码