English Chinese
首页 > Hilscher > COMX 100CA-DN/DNM - 1531.510/DNM

Hilscher - COMX 100CA-DN/DNM - 1531.510/DNM

COMX 100CA-DN/DNM
1531.510/DNM
Communication Module DeviceNet Master DeviceNet Master

Hilscher - COMX 100CA-DN/DNM - 1531.510/DNM - 基本信息

0.4400kg
0.3000kg
0mm × 0mm × 0mm

Hilscher - 热销产品

型号 订货号 品名 净重 毛重
NIOT-E-NPI3-51-EN-RE 1321.428 无线模块 0.5500 0.6000
NT50-DP-EN 1758.110 网关 0.2000 0.2500
NT50-DP-EN(XDE20010) 网关 0.2000 0.4000
CIF50-PB 网卡 0.2000 0.4000
CIF 50-DB-COM-CA 1059.010 通信模块 0.2000 0.4000
COMX 100CA-RE/PNM V3 1531.100/PNM V3 通信模块 0.3000 0.4400
CIF 50-CB-COM-ABC 1059.000 通信模块 0.3000 0.4000
NL50-MPI 1701.430 接插件 0.0900 0.1000
NJ100E-DP 1625.400 PCI接口模块 0.3000 0.5000
CIFX 50-RE 1250.100 PCI接口卡 0.1000 0.1800
Hilscher COMX 100CA-DN/DNM 1531.510/DNM - 零搜联营公司
 • 东莞市金谷科技有限公司

 • 销售经理:卢科
 • 邮箱:jingu001@qq.com
 • 电话:183 1661 5445
 • 企点:
 • 微信:查看二维码
零搜联营长期招聘兼职销售客服
工作内容:
 • 1、处理客户主动来电/微信/QQ咨询
 • 2、询价录入,回复上游报价
 • 3、主动电话、微信回访老客户
 • 4、公司论坛、网站发帖、维护等
任职要求:
 • 1、有工业品销售、采购等经验
 • 2、能够熟练的运用微信/QQ和好友进行销售
 • 3、善于沟通,热爱与客户聊天
福利待遇:
 • 1、岗位补贴+业务提成
 • 2、工作时间:灵活
招聘热线:刘婷婷18617185813(微信同号)
QQ咨询:3007480957/3007465156
Hilscher COMX 100CA-DN/DNM 1531.510/DNM - 相关品牌