English Chinese
首页 > di-soric > BEK 1-P14-G5TI-IBS - 208187

di-soric - BEK 1-P14-G5TI-IBS - 208187

BEK 1-P14-G5TI-IBS
208187
Manufacturer: DI-SORIC Type BEK 1-P14-G5TI-IBS MPN: 204444 10...35VDC/White 5600K/14°/IP67/M12 3pin./0-50°C//Imax320mA white/24VDC/Imax320mA/3.5W/rad.angle14°/M12 3pol.

di-soric - BEK 1-P14-G5TI-IBS - 208187 - 基本信息

1.0000kg
0.0460kg
0mm × 0mm × 0mm

di-soric - 热销产品

型号 订货号 品名 净重 毛重
ORSD 20 P2K-IBS 202925 光电传感器 0.3000 0.3500
OTV05V10P1K-TSSL 光电传感器 0.1000 0.1200
OLSQ 13708 204238 光电传感器 0.0340 0.0000
OLEQ 13808 204239 光电传感器 0.0340 0.0000
OVD 70 P2K-TSSL 放大器 0.1000 0.2000
OTZ 510 光电传感器 0.1000 0.2000
DCC 04 V 1.0 PSK-K-TSL 200197 电感传感器 0.0500 0.0750
OGL 55/54 P6L-RIBS/PE 204199 光电传感器 0.1400 0.1500
OLE Q10 M 500 P2K-TSSL 202933 光电传感器 0.1000 0.1500
DCC18M08BPSK-IBSL 电容传感器 0.0500 0.1000
di-soric BEK 1-P14-G5TI-IBS 208187 - 零搜联营公司
  • 广州京古贸易有限公司

  • 销售经理:谢长贵
  • 邮箱:kunggu@163.com
  • 电话:137 2133 8623
  • 座机:131 9278 6558
  • 企点:
  • 微信:查看二维码
di-soric BEK 1-P14-G5TI-IBS 208187 - 相关品牌
di-soric BEK 1-P14-G5TI-IBS 208187 - 相关产品